JOB-VN

IT Project Manager

Mức lương: 20,000,000vnd ~ 40,000,000vnd
Nơi làm việc: HCMC

IT Staff

Mức lương: 10,000,000vnd ~ 20,000,000vnd
Nơi làm việc: HCMC

Chuyên Viên Pháp Lý

Mức lương: 11,000,000vnd ~ 15,000,000vnd
Nơi làm việc: HCMC

HR Manager

Mức lương: 30,000,000vnd ~ 40,000,000vnd
Nơi làm việc: HCMC

Retail Business Manager

Mức lương: 20,000,000vnd ~ 35,000,000vnd
Nơi làm việc: HCMC

Marketing Manager

Mức lương: 18,000,000vnd ~ 30,000,000vnd
Nơi làm việc: HCMC