Tháng Mười 2019

Backend Server Engineer

Mức lương: 25,000,000vnd ~ 45,000,000vnd
Nơi làm việc: HCMC

Sales cum Assistant

Mức lương: 9,500,000vnd ~ 11,600,000vnd
Nơi làm việc: HCMC

HR Supervisor

Mức lương: 15,000,000vnd ~ 20,000,000vnd
Nơi làm việc: HCMC

Bếp Phó (Sous Chef)

Mức lương: 9,000,000vnd ~ 13,000,000vnd
Nơi làm việc: HCMC