Tháng Mười Một 2019

Front End Developer

Mức lương: 12,000,000vnd ~ 17,000,000vnd
Nơi làm việc: HCMC

Logistics Staff

Mức lương: 12,000,000vnd ~ 17,000,000vnd
Nơi làm việc: HCMC

HR cum General Affair

Mức lương: 14,000,000vnd ~ 21,000,000vnd
Nơi làm việc: HCMC

Account Executive

Mức lương: 10,000,000vnd ~ 19,000,000vnd
Nơi làm việc: HCMC