Architectural Perspective Designer / Nhân Viên Thiết Kế Phối Cảnh Kiến Trúc 2D

Thông tin tuyển dụng
Job ID : 181
Job Status : Open
Nơi làm việc : HCMC
Mức lương : 10,000,000vnd ~ 20,000,000vnd
Incentives : No

Level : Staff
Industry : Architectural · Civil Engineering
Working Time : 8:30 - 17:30
Job Summary
+ Recruit Background / Thông Tin Tuyển Dụng
With the expansion of the company scale, the number of requests for office design is increasing and the number of in-house perspectives for presentation is increasing.
Up to now, we have outsourced perspectives production, but as the number increases, the cost will increase, and there will also be more return-outs and the production period may be longer.
We decided to launch the perspectives design team in Ho Chi Minh City.
Do quy mô công ty mở rộng, số lượng yêu cầu thiết kế văn phòng ngày càng tăng và số lượng thiết kế phối cảnh trong nhà cũng tăng theo.
Hiện tại chúng tôi thuê bên thứ ba làm các sản phẩm thiết kế phối cảnh. Khi lượng đơn đặt hàng từ khách hàng tăng, chi phí sẽ tăng theo chưa kể thiết kế bị yêu cầu chỉnh sửa nhiều lần dẫn đến thời gian thiết kế bị kéo dài.
Do đó, chúng tôi quyết định tạo một đội thiết kế phối cảnh ở TP.HCM.

+ Job Summary / Tóm tắt công việc
You will be responsible for producing the in-house perspective used for the presentation of office design to clients.
Based on the instructions of the office designer (Japanese), you will create it while communicating appropriately.
Therefore, Japanese language skills are required.
Bạn sẽ chịu trách nhiệm thiết kế phối cảnh trong nhà để làm buổi thuyết trình thiết kế văn phòng cho khách hàng.
Bạn sẽ thiết kế phối cảnh dựa trên những trao đổi và hướng dẫn từ các nhà thiết kế văn phòng người Nhật.
Do đó, kĩ năng tiếng Nhật là bắt buộc.

Mô tả công việc
- Perspective design of the office / Thiết kế phối cảnh cho văn phòng
- Communication with office designer (Japanese) / Trao đổi với các nhà thiết kế văn phòng người Nhật
- KPI is to produce about 10 to 20 cuts per month / KPI là thiết kế khoảng 10 đến 20 hình ảnh mỗi tháng
Yêu cầu chung - Bắt buộc
- One or more years of experience in architectural perspective design (including in-office view) / Có kinh nghiệm 1 năm trở lên làm thiết kế phối cảnh kiến trúc (bao gồm thiết kế bên trong văn phòng)
- Use experience with tools for creating perspective (3dmax, cinema 4d, strata, shade etc) / Có kinh nghiệm sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế phối cảnh (3Dmax, cinema 4D, Strata, Shade, v.v)
- Experienced in Adobe Illustrator and Photoshop / Có kinh nghiệm sử dụng Adobe Illustrator và Photoshop
- Advanced English Skill or Japanese Skill / Kỹ năng tiếng Anh nâng cao hoặc kỹ năng tiếng Nhật

Yêu cầu chung - Ưu tiên
Person who has made perspective design based on the instructions of the Japanese / Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc thiết kế phối cảnh theo hướng dẫn của thiết kế người Nhật
Quyền lợi
BHXH ・ BHYT ・ BHTN
(Social, Medical, Unemployment insurance)
- You will work as a staff member of 100% TRAIL HEADS, Inc, but will be hired by Talenty Co., Ltd. / Bạn sẽ làm việc hoàn toàn 100% là nhân viên của công ty TRAIL HEADS, Inc nhưng được tuyển dụng bởi công ty TNHH Talenty.
- You can improve sense and technology by being involved in perspective production of cutting edge office design in Japan and lead to own career up / Bạn sẽ được phát triển các kĩ năng và kĩ thuật của bản thân khi làm các thiết kế phối cảnh văn phòng của Nhật và phát triển sự nghiệp.

Ứng tuyển vào vị trí này.