IT Project Manager

Thông tin tuyển dụng
Job ID : 182
Job Status : Open
Nơi làm việc : HCMC
Mức lương : 20,000,000vnd ~ 40,000,000vnd
Incentives : Yes

Level : Leader
Industry : Finance · Insurance
Working Time : 8:30 - 18:00
Job Summary
Năm 2020, đứng trước nhu cầu mở rộng và tối ưu hoá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, công ty quyết định chuyển qua một IT system mới nhắm đáp ứng được 3 nhu cầu sau:
- Thay thế cho hệ thống IT hiện tại: Hệ thống hiện tại đang được sử dụng để xử lý dữ liệu khách hàng và lưu trữ thông tin hợp đồng, tuy nhiên, nó đang gặp khá nhiều lỗi nên cần chuyển qua hệ thống mới tối ưu hơn.
- Hỗ trợ phòng ban Kế toán và Nhân sự: Hiện tại, 2 bộ phận này đang phải xử lý bằng tay tất các các hoạt động như báo cáo thu chi, tính toán lương bổng, kiểm soát attendance.... Công ty muốn tích hợp hệ thống IT mới mới nhằm hỗ trợ hoạt động của 2 bộ phận trên nhanh và hiệu quả hơn.
- Hỗ trợ trong việc chuyển đổi hình thức tiếp cận khách hàng từ phát tờ rơi qua Digital Marketing.

Mô tả công việc
Tiến độ dự án chuyển đổi hệ thống IT:
- Dự án được kì vọng sẽ diễn ra trong 1 năm
- Hiện tại, dự án đang ở trong giai đoạn lựa chọn IT outsourcing vendor và hệ thống IT mới
- Hình thức: Công ty không tự xây một hệ thống IT mới, mà sẽ tìm kiếm một hệ thống phù hợp có sẵn trên thị trường, rồi điều chỉnh lại cho phù hợp với tình hình hoạt động của công ty.

Cấu trúc team IT:
- Team IT sẽ bao gồm 4 người: một bác CIO người Nhât, một IT specialist, một IT staff và một bạn CIO's assisstant.
- Vị trí IT specialist sẽ quản lý bạn IT staff, và sẽ báo cáo trực tiếp lên cho bác CIO (Chief information officer) tại Việt Nam, và các bác Japanese manager ở cấp cao hơn.

Công việc chính của vị trí IT specialist:
- Lên kế hoạch và thực thiện dự án chuyển đổi hệ thống
- Triển khai chi tiết và phối hợp chặt chẽ với đơn vị IT Outsourcing Vendor trong quá trình thực hiện.
- Đảm bảo dự án diễn ra đúng tiến độ và hiệu quả.
Yêu cầu chung - Bắt buộc
[IT 全般スキル]
[Kĩ năng chung về công nghệ thông tin]

- サーバー、PC のHardWare/SoftWare (OSおよびApplication)全般に関する知識
Kiến thức liên quan đến phần cứng/ phần mềm máy chủ, PC (OS và ứng dụng) nói chung.
- HardWare/SoftWareの設置、設定、障害解析・対策に関するスキル
Kĩ năng liên quan đến biện pháp phân tích lỗi , cài đặt và cài đặt mạng HardWare/ SoftWare.
- ネットワーク HardWare/SoftWare全般に関する知識
Kiến thức chung về mạng HardWare/SoftWare.
- ネットワークHardWare/SoftWare機器設置・設定、接続、テスト、障害解析・対策に関
するスキル
- Kĩ năng liên quan đến biện pháp , phân tích lỗi, kiểm tra, kết nối, cài đặt thiết bị mạng
HardWare/SoftWare.
- クラウドコンピューティング全般に関する知識
Kiến thức về điện toán cloud nói chung.
- クラウドサービス業者選定、交渉に必要なスキル
Kĩ năng cần thiết để lựa chọn và đàm phán với các nhà cung cấp dịch vụ cloud.

[Communication スキル]
[Kĩ năng giao tiếp]
- ベトナム語で社内・社外の人とロジカルな会話ができるスキル
Có kĩ năng giao tiếp hợp lý với người trong và ngoài công ty bằng tiếng Việt.
- 日本語または英語で上司とロジカルかつ円滑に会話できるスキル
Có kĩ năng giao tiếp hợp lý trôi chảy bằng tiếng nhật hoặc tiếng anh với cấp trên, người giám sát (ưu tiên Tiếng Nhật)

[Business マナー]
[Ứng xử trong Business]
- 日本的文化・環境になじみ、社内外の日本人に不快感を与えない言動が自然にできる
Có thể tự nhiên đưa ra lời nói và hành vi không gây khó chịu cho người Nhật bên trong và bên ngoài công ty, làm quen với văn hóa và môi trường Nhật Bản.Yêu cầu chung - Ưu tiên
開発に直接従事することは想定してないが、HardWare/SoftWare開発経験はプラス要素
ビジネス要件に関する関心と理解する姿勢もあれば望ましい
Ứng viên không cần phải tham gia trực tiếp vào việc xây dựng hệ thống, nhưng nếu có kinh nghiệm phát triển
HardWare/SoftWare sẽ là một lợi thế lớn. Bên cạnh đó, công ty cũng kì vọng ứng viên có sự quan tâm và hiểu biết đến các yêu cầu kinh doanh.
Quyền lợi
- Đóng bảo hiểm xã hội trên toàn bộ lương
- Công ty có thưởng quý và thưởng năm ( lương tháng 13)
- Đi du lịch hàng năm

Ứng tuyển vào vị trí này.