Giám Đốc Điều Hành mảng Hệ Thống Thang Máy Toà Nhà

Thông tin tuyển dụng
Job ID : 127
Job Status : Close
Nơi làm việc : HCMC
Mức lương : 30,000,000vnd ~ 40,000,000vnd
Incentives : Yes

Level : Director
Industry : Engineering (Machine · Electric · Semiconductor · Control)
Working Time : 8:00 - 17:00
Job Summary
Ứng viên sẽ đảm nhiệm vị trí Giám Đốc Điều Hành mảng Hệ Thống Thang Máy Toà Nhà
- Chịu trách nhiệm kiểm soát, điều hành quá trình phát triển, chiến lược cũng như các vấn đề xảy ra trong BU phụ trách
- Thực hiện các hoạt động tài chính (huy động, sử dụng, kiểm soát vốn) của công ty
- Định hướng và đẩy mạnh chiến lược hoạt động nhằm tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cho công ty.


Mô tả công việc
1. Hoạch định và quản trị
- Phối hợp với Ban điều hành xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, mục tiêu dài hạn.
- Điều hành các Phòng/Ban Công ty để xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu cho từng bộ phận đảm bảo hoàn thành mục tiêu chung của Công ty.
- Giám sát Dự Án và đưa ra quyết định và đề xuất đúng đắn những giải pháp, chiến lược,… với Ban điều hành, xây dựng hệ thống quy trình quy định cấp công ty và các bộ phận.
- Đảm bảo hệ thống quản trị được cập nhật và hoạt động hiệu quả.

2. Kinh doanh
- Đinh hướng việc tổ chức xây dựng và phát triển các kênh bán hàng cho Công ty.
- Thiết lập và duy trì mối quan hệ đối nội, đối ngoại liên quan đến quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác kinh doanh
- Chỉ đạo và giám sát việc xây dựng kế hoạch, mục tiêu marketing dài và ngắn hạn; đánh giá định kỳ các kênh marketing cho sản phẩm, dịch vụ của Công ty.
- Định kỳ đánh giá và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, hoạt động marketing.

3. Quản trị nguồn lực Tài chính và Nhân sự:
- Xây dựng ngân sách, định mức chi phí về Dự án.
- Định kỳ theo dõi kiểm soát và đánh giá, điều chỉnh ngân sách và định mức chi phí.
- Xây dựng kế hoạch nhân sự, nguồn nhân sự dài và ngắn hạn; trực tiếp tham gia tuyển dụng nhân sự cho công ty.
- Xây dựng cơ chế lương, khen thưởng phù hợp với chiến lược và mục tiêu của Công ty.
Yêu cầu chung - Bắt buộc
1. Ứng viên cần có kinh nghiệm quản lý và phát triển một team Sales B2B trong ngành hoặc các lĩnh vực tương tự.
2. Ứng viên có kinh nghiệm lên phân tích và lên kế hoạch tài chính, kiểm soát dòng tiền.
3. Ứng viên có nhiều relationship và network với nhà máy, big building
4. Ứng viên có kinh nghiệm quản lý ít nhất 7 người trở lên.
4. Tiếng Anh: Khá

Yêu cầu chung - Ưu tiên
N/A
Quyền lợi
Theo qui định nhà nước
Thương lương tháng 13.
Bảo hiểm tư nhân 24/7
Chính sách Hoa hồng, thưởng sẽ được trao đổi và thoả thuận trực tiếp với Tổng Giám Đốc tập đoàn.

Ứng tuyển vào vị trí này.