Logistics

Logistics Staff

Mức lương: 12,000,000vnd ~ 17,000,000vnd
Nơi làm việc: HCMC

Phó Phòng Logistic

Mức lương: 25,000,000vnd ~ 37,000,000vnd
Nơi làm việc: HCMC