Manager

Chief Accountant

Mức lương: 17,000,000vnd ~ 19,000,000vnd
Nơi làm việc: HCMC

Architecture Designer

Mức lương: 15,000,000vnd ~ 20,000,000vnd
Nơi làm việc: HCMC